SK “Irlava” atklātais čempionāts velokrosā ,,Mammasdabas’’ takās.

 

SK “Irlava” atklātais čempionāts velokrosā

,,Mammasdabas’’ takās.

NOLIKUMS

 

1. Laiks un vieta:           Sacensības notiks no 2016.gada jūnija līdz augustam , Irlavas sporta nama tūrisma un atpūtas kompleksā.

  • 1.kārta 16.jūnijā19.00 pie sporta nama
  • 2.kārta 7.jūlijā 19.00 pie sporta nama
  • 3.kārta 4.augustā19.00 pie sporta nama

2. Mērķis un uzdevumi: Radīt iespēju Irlavas pagasta un citiem novada bērniem un jauniešiem aktīvi pavadīt brīvo laiku. Pilnveidot prasmes un iemaņas riteņbraukšanā.

3. Sacensību vadība:     Sacensības organizē SK “Irlava”.

                                          

4. Sacensību norise:      1) Sacensības notiek 3 posmos,

                                      2) Sacensības notiek atbilstoši riteņbraukšanas sacensību noteikumiem,

                                      3) Sacensību dalībnieki dalās vecuma grupās:

                                                  >  2-4 gadu vecuma grupa

  • 5-6 gadu vecuma grupa       Z+M
  • 7-8 gadu vecuma grupa       Z+M
  • 9-10 gadu vecuma grupa     Z+M
  • 11-12 gadu vecuma grupa   Z+M
  • 13-15 gadu vecuma grupa   Z+M
  • 16-29 gadu vecuma grupa   V+S
  • 30+    gadu vecuma grupa   V+S

                                 

4) Katras vecuma grupas dalībnieki startē no kopējā starta. Ja ir nepietiekošs dalībnieku skaits (mazāk par 3), tad vecuma grupas var tikt startā apvienotas, bet dalībnieki tiek vērtēti katrā vecuma grupā atsevišķi..

                                      5) Lai piedalītos sacensībās līdz 18 gadiem, ir nepieciešama rakstiska vecāku atļauja, kurā norādīts bērna vārds, uzvārds, vecums un apstiprinājums, ka atbildību par bērna veselību, dzīvību un iespējamām traumām uzņemas vecāki.

                                      6) Lai startētu, obligāti ir nepieciešama aizsargķivere. (ierobežots skaits būs pieejams arī starta vietā). 

 

5. Dalības maksa:             Vienā kārtā- 1,50 EUR

                                      Par dalības naudu dalībnieks saņem starta numuru visiem posmiem, nepieciešamības gadījumā kvalificēta medicīnas darbinieka palīdzību, iespēju padzerties, nomazgāties.  Ja dalībnieka numurs tiek nozaudēts, tad papildus dalības maksai tas jāiegādājās par 1 EUR.

6. Vērtēšana:                

                                       Kopvērtējumā uzvar dalībnieks, kurš trīs posmos izcīnījis mazāko vietu summu.Ja dalībnieks kādā posmā nestartē,tad viņš saņem punktus par pēdējo vietu savā grupā (+ 1 punktu).Vienādu punktu gadījumā augstāku vietu ieņem dalībnieks, kurš pēdējā kārtā ieņem augstāku vietu.

7. Apbalvošana:            Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā sacensību posmā, katrā vecuma grupā, tiek apbalvoti ar diplomiem , medaļām un sacensību atbalstītāju balvām. Kopvērtējuma uzvarētāji katrā vecuma grupā saņem čempionu balvu.

8.Sacensības atbalsta:   Mammadaba, HERKULESS, veloveikals,,Velo divi’’,Tukuma novada dome, Irlavas-Lestenes pagastu pārvalde, ,,Mežsaimnieki MR’’, SK,,Irlava’’.

9.Informācija:                 Sīkāka informācija pa tel.26598997, vai

                                        www.skirlava.lv

 

 

 

                                      Sacensību galvenais tiesnesis: ................................

                                                                                   /Māris Čivčišs/

 

                                     SK,,IRLAVA’’ vadītājs: .......................................

                                                                                 /Andis Švāns/

 

9.05.2016.